• Phan Xuân Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   01238739736
  • Email:
   phanxuanmai1981@gmail.com
 • Lưu A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Điện thoại:
   01234545454
  • Email:
   luua@tentinh.gov.vn