• Lê Chung Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963699016
  • Email:
   lechungtinh89@gmail.com
 • Võ Thanh Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   01639465290
 • Dương Thanh Ngạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913794981
  • Email:
   dtngan.hongngu2@gmail.com
 • Trần Minh Triết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01676229015
  • Email:
   tranminhtrietlichsu@gmail.com
 • Nguyễn Hào Kiệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0945813602
  • Email:
   kiethongngu2@gmail.com
 • Trần Kim Nhiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01206709570
 • Lê Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0918103202
  • Email:
   mylinhk25k14@gmail.com
 • Nguyễn Phi Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0949014414
  • Email:
   nguyenphilong.hn2@gmail.com