• Huỳnh Thị Bảo Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   01215820399
  • Email:
   huynhthibaoloi1978@gmail.com
 • Lâm Thị Hộp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0946581445
  • Email:
   lamthihophn@gmail.com
 • Bùi Văn Hồ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thiết bị
  • Điện thoại:
   0945076993