Chiều 26/12/2021, Đoàn trường THPT Hồng Ngự 2 tổ chức khai mạc Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến. Đến dự có 22 Bí thư chi đoàn đến từ các lớp.

Sau buổi khai mạc, đ/c Huỳnh Thiên Khánh - Bí thư Đoàn trường sẽ báo cáo buổi đầu tiên cho hơn 22 đoàn viên về chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong chương trình hành động năm nay, Đoàn trường THPT Hồng ngự 2 tập trung vào một số nội dung sau: duy trì hoạt động của các CLB Bí thư Chi đoàn; tập hợp các cán bộ, đoàn viên chủ chốt có khả năng trao đổi lý luận về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về các vấn đề lý luận về tư tưởng Hồ Chí Minh và những vấn đề mới phát sinh tác động tới tư tưởng của đoàn viên, thanh niên; trao đổi về các nội dung trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nội dung, giải pháp về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên không gian mạng,…

Trong đợt tuyên truyền lần này, Đoàn trường tổ chức triển khai cho gần 100 đoàn viên chia ra 3 buổi. Ngoại hình thức tuyên truyền chương trình hành động qua hình thức trực tuyến, Đoàn trường còn thông qua các kênh như website, fanpage của Đoàn và các group zalo của đoàn viên thuộc 22 chi đoàn. Với nhiều hình thức phong phú nêu trên sẽ giúp đoàn viên - thanh niên dễ dàng tiếp cận và nắm được những nội dung cốt lõi và thực hiện tốt chương trình hành động của Đoàn trường trong thời gian tới.