Năm học 2018-2019, Đoàn trường THPT Hồng Ngự 2 đã kết nạp mới 174 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên của trương lên 475 đoàn viên, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên trong năm.

Ngày 23/3/2019, BCH Đoàn trường THPT Hồng Ngự 2 đã tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới cho 29 thanh niên của chi đoàn lớp 10CB2.

Đây là đợt kết nạp đoàn viên cuối cùng trong năm học của Đoàn trường THPT Hồng Ngự 2, tổng cộng sau 3 đợt kết nạp do BCH Đoàn trường tổ chức và do chi đoàn lớp tổ chức, tổng số đoàn viên được kết nạp mới năm học 2018-2019 là 174 đ/c, nâng tổng số đoàn viên hiện tại của trường là 475 đoàn viên, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm học 2018-2019.

Đồng chí Lăng Thành Nhân - bí thư đoàn trường trong lễ kết nạp đoàn viên mới ngày 23/3/2019.